x
H A Y E L E K T R İ K
 

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

  1. Site’deki her türlü veri HAY Elektrik İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. (“HAY ELEKTRİK”) mülkiyetindedir. Kod ve yazılım da dâhil olmak üzere Site’deki hiçbir veri değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, iletilemez, dağıtılamaz, başka bir dile çevrilemez ve başka bir bilgisayara yüklenemez.

  2. 2. HAY Elektrik, Site üzerinden vermiş olduğunuz kişisel ve/veya kişisel olmayan (Site’de yapılan işlemlere dair istatistiki veriler ve benzeri) bilgileri, Kullanıcı, bilgilerini Site’deki başvuru formuna ya da başka herhangi bir alana girmekle, bilgilerinin HAY Elektrik tarafından bu madde kapsamında kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

  3. 3. HAY Elektrik kullanıcı tarafından Site’ye girilen bilgileri yetkisiz erişim, hatalı kullanım ve/veya değişime karşı korumak amacıyla mevcut imkânlar dâhilinde tedbirler almıştır. Ancak internetin yapısı gereği hiçbir sistem tamamen güvenli değildir ve bu nedenle bilgiler herhangi bir zamanda yetkili olmayan kişilerce alınıp kullanılabilir. Kullanıcı böyle bir durumda HAY Elektrik’in hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan etmektedir.

  4. 4. Resmi makamların talebi ve/veya kullanıcının HAY Elektrik sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini etkileyecek herhangi bir müdahale, elektronik saldırı yaptığının tespit edilmesi üzerine HAY Elektrik kullanıcının bilgilerini araştırma ve mevzuat gereği yasal mercilere bildirme hakkını haizdir.

  5. 5. HAY Elektrik Site’deki başvuru formuna ya da başka herhangi bir alana girilen kullanıcı bilgileri üzerinden; mektup, e-posta, sms, telefon görüşmesi ve benzeri yollarla kullanıcıya pazarlama, iletişim, bildirim ve sair amaçlarla ulaşma hakkına sahiptir. Kullanıcı, aksine bir yazılı bildirim olmadıkça, HAY Elektrik ’in kendisine yönelik yukarıdaki iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul etmektedir.

  6. 6. Kullanıcıları tanımlamaya yardımcı olması için zaman zaman “cookie” adı verilen ve kullanıcının Site’yi ne zaman ve nasıl kullandığını gösteren bilgiler, Site’nin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kullanıcının bilgisayarına yerleştirilebilir. (cookie kullanımı bir sanayi standardıdır ve birçok web sitesi bu yöntemi kullanmaktadır.)

  7. 7. Kullanıcı, Site’yi kullanarak, işbu Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. HAY Elektrik , Gizlilik Politikası’nı ihlal eden kullanıcının başvuru talebini reddetme ve/veya internet yolu ile imzalanmış sözleşmesini iptal etme ve kullanıcıya karşı hukuki ve/veya cezai yollara başvurma hakkını saklı tutar.